Nikon Transfer 2.12.9

Nikon Transfer 2.12.9

Nikon Corporation – Freeware –
ra khỏi 8 phiếu
4 Stars User Rating
Nikon chuyển là một ứng dụng phần mềm cung cấp một phương pháp đơn giản để chuyển hình ảnh bị bắt với một Nikon digital camera hoặc từ một đầu đọc thẻ vào máy tính. Nikon chuyển cho phép tạo sao lưu của hình ảnh và nhúng thông tin như bản quyền trong dữ liệu hình ảnh trong khi chuyển.

Tổng quan

Nikon Transfer là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Nikon Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.539 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Nikon Transfer là 2.12.9, phát hành vào ngày 25/10/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Nikon Transfer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Nikon Transfer đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Nikon Transfer!

Cài đặt

người sử dụng 1.539 UpdateStar có Nikon Transfer cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản